Imprezy szkolne

Samorząd ma prawo do organizowania imprez kulturalnych, sportowych, oświatowych, charytatywnych i okolicznościowych w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Inicjatywy samorządu obejmują:
  1. imprezy okolicznościowe organizowane we współpracy z wyznaczonymi klasami: Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Zakończenie Roku Szkolnego
  2. akcję krwiodawstwa skierowaną do pełnoletnich uczniów szkoły;
  3. kiermasz podręczników używanych;
  4. otrzęsiny klas pierwszych;
  5. wigilie klasowe i jasełka;
  6. udział w tyskim Forum Samorządów Uczniowskich;
  7. obchody Dnia Patrona Szkoły;
  8. Dzień Maturzysty;
  9. koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy połączony z licytacją fantów.
  10. Samorząd ma prawo do pozyskiwania własnych środków finansowych za zgodą Dyrektora Szkoły.
Copyright® Grzegorz Sznajderowski EMiI III