Sekcje SU

 
Proszę kontaktować się z odpowiednimi sekcjami Samorządu Uczniowskiego.
  1. Sekcja ds. inicjatyw
  2. adres: g.sznajderowski@gmail.com
  3. Sekcja ds. zabawy i rozrywki
  4. adres: g.sznajderowski@gmail.com
  5. Sekcja ds. problemów
  6. adres: g.sznajderowski@gmail.com
  7. Sekcja ds. konkursów
  8. adres: g.sznajderowski@gmail.com
  9. Sekcja ds. promocji
  10. adres: g.sznajderowski@gmail.com
Copyright® Grzegorz Sznajderowski EMiI III