Problemy

 
Wszelkie skargi, zażalenia oraz problemy dotyczące zarówno pobytu w placówce edukacyjnej jak i poza nią proszę zgłaszać pod adresem: g.sznajderowski@gmail.com.
Informacje zawarte w wiadomościach są tylko do wglądu Samorządu Uczniowskiego.
Copyright® Grzegorz Sznajderowski EMiI III